• بازی‌ درمانی، چیست؟
     بازی از ضروریات زندگی کودکان است. کودکان از طریق بازی افکارشان را بازگو می کنند و به همان راحتی که بزرگسالان احساساتشان را با کلمات بیان می کنند، آنان نیز همین کار را به وسیله بازی انجام می دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب