• قتل عام خانوادگی در بستر خواب
    پسری جوان در اقدامی جنون آمیز به قتل عام خانوادگی دست زد.در این جنایت، پدر، مادر و پدربزرگ وقتی در بستر خواب بودند از سوی پسر خانواده غافلگیر شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب