• افزایش یک بند از فیش حقوق به تعویق افتاد؟
    با وجود ارائه بسته جدید مزدی کارگران در سال جاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایش ها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است.
  • بسته جدید تحریم های آمریکایی ضد روسیه
    دولت آمریکا، بسته جدیدی از تحریم ها را ضد روسیه تصویب کرد که شش بانک روسیه را در بر می گیرد. بسته جدید تحریم های آمریکایی، پنج موسسه صنایع نظامی و ۵ شرکت تولید نفت و گاز روسیه را نیز در بر می گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب