• بلادی مری
    تمامی مواد را داخل مییسر ریخته و آن ها را مخلوط می ینیم؛  پس از این یه یاملا ییدست شدند از صافی رد یره و داخل لیوان  سرو می ینیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب