• قیمت بلیت سینما‌ شناور شد
    براساس مصوبه شورای صنفی نمایش قیمت بلیت سینما ها در سه گروه مدرن، ممتاز و درجه یک در سال ۹۴ در ایام هفته به صورت شناور و به سه قیمت مختلف فروخته می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب