• بلیت هواپیمای برگشت کیش 10 هزار تومان!
    درحالی که بلیت های نوروزی هواپیما توسط مافیای چارتری با قیمت ها سرسام آور فروخته می شود اما بلیت های بازگشت به تهران در روزهای آخر اسفندماه، نرخ ۱۰ هزار تومان هم تعیین شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب