• شبیخون به بنای صفوی در جنوب تهران
      چند شب پیش حفاران غیرقانونی، شبانه بخشی از بنای مقبره شیخ کُلینی را به طمع پیدا کردن گنج کنده اند و حالا بخشی از آجرهای بنای آن که متعلق به دوره صفوی است را دور قبر تازه دفن شده ای در حیاط مقبره کُلینی چیده اند!      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب