• آب شرب بندرعباسی‌ها تا پایان تیر تمام می‌شود
    مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: در حال حاضر با توجه به حجم فعلی ذخیره سد استقلال در صورت ادامه روند مصرف فعلی، این شرکت حداکثر تا اواخر تیر قادر به تأمین آب شرب بندرعباس خواهد بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب