• چی بخوریم که زخم‌مان جوش بخورد؟
    وقتی دچار جراحتی می شویم، عمل جراحی می کنیم یا دچار سوختگی می شویم، از اطرافیان توصیه های مختلفی می شنویم که در صورت رعایت کردن آن ها روند بهبود زخم سریع تر خواهد شد؛ اینکه بهتر است شیر بیشتری بنوشیم،  آناناس را حتماً در سبد میوه مصرفی روزانه مان قرار دهیم و برای پیشگیری از عفونت آب بیشتری بنوشیم، اما برخی توصیه ها هم درست نیستند و رعایت برخی دیگر حتی آثار منفی به دنبال خواهد داشت. این مطلب به توصیه هایی اختصاص دارد که رعایت آن ها برای بهبود سریع تر زخم ها مفید است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب