• پشت پرده افشا‌نشدن بورسیه‌ها در دولت احمدی‌نژاد
    مرور خبرها نشان از آن دارد که پرونده بورسیه های غیرقانونی، نخستین بار از سوی « رضا فرجی دانا»، وزیر وقت علوم، رسانه ای شد، اما حالا عضو کمیسیون آموزش مجلس از ناگفته هایی سخن گفته که نشان می دهد همان سال پایانی دولت احمدی نژاد، کمیسیون آموزش مجلس در جریان کامل تخلف های بورسیه ای قرار گرفته، اما برخی ملاحظات خاص مانع از افشاگری در این زمینه شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب