• تشنج و اعتراض بورس تهران را به هم ریخت
    سقوط پی در پی شاخص بورس در ماه های اخیر و عدم اعلام برنامه های عملیاتی و اجرایی شفاف از سوی دولت، باعث تجمع سهامداران در ساختمان حافظ شد.
  • بورس تهران با رشد 5 درصدی، از بازار پول سبقت گرفت
    بورس تهران در شرایطی با رشد 5 درصدی از ابتدای پاییز مواجه شده که این رشد به طور خاص در قیاس با بازار پول که صدرنشین نیمه اول سال در بین بازارهای کشور بود، نقطه عطفی را در چرخش حرکت نقدینگی نشان می دهد.
  • دو مقصد احتمالی بورس تهران
    بررسی نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی که رابطه نزدیکی با نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار دارد، نشان می دهد در حال حاضر، این نسبت در کمترین مقدار 5 سال گذشته خود قرار گرفته است و انتظار تغییر مسیر وجود دارد؛ بنابراین در  2 سناریو فرض شده است نسبت مزبور از 3/1 مرتبه به 2 و 6/1 مرتبه می رسد. بر اساس سناریوهای مزبور، رشد متوسط قیمت ها تا پایان سال به 64 و 31 درصد و همچنین نسبت P/E مورد انتظار 8 و 4/6 مرتبه خواهد بود. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب