• زنان قدرتمند جهان چند فرزند دارند؟
    معمولا یکی از علل زنان برای بچه دارنشدن، این است که بچه را رقیبی برای آینده شغلی و پیشرفت شخصی خود در زندگی می بینند؛ اگر چنین چیزی صحت داشته باشد پس بسیاری از زنان قدرتمند و ثروتمند جهان برای رسیدن به موقعیت فعلی خود باید قید همه چیز را می زده اند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب