• زنان میتوانند همزمان چند کار انجام دهند؟
    با یک دستش بچه را بغل کرده با دست دیگر قورمه سبزی را هم می زند، آن طرف تر دارد سریال مورد علاقه اش را تماشا می کند و برای دوست آنلاینش هم ماجرای مهمانی دیشب را تعریف می کند، درس و مشق کلاس زبانش هم وسط اتاق پذیرایی پهن است و امیدوار است همه را تا آخر بنویسد!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب