• «فقط ایران نمی تواند بمب اتمی بسازد/بیانیه سوئیس الگو شود»
    «کریستین ساینس مانیتور» در مطلبی دوپهلو که در آن بارها به ادعای هسته ای غربی ها اشاره می کند، نوشت: ایران تنها کشور برخوردار از برنامه هسته ای صلح آمیز نیست که می تواند برنامه خود را به سمت ساخت بمب تغییر دهد و این خطر در آینده افزایش می یابد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب