• بیانیه ۱۱ سناتور آمریکایی درباره مذاکرات ایران
    گفتنی است علی رغم اینکه مقامات دولتی و دیپلماتهای ارشد آمریکایی خواهان همراهی کنگره و سنا با مذاکرات و عدم وضع تحریم های جدید ضد ایرانی شده اند ، اما کنگره و سنا که اکنون در اختیار جمهوری خواهان است به این سخنان توجهی ندارد و خواهان تشدید رژیم تحریم ها علیه ایران هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب