• بزرگترین مسئولیت ما در زندگی چیست؟
     یکی از مهمترین مۆلفه های سبک زندگی اسلامی موضوع مسئولیت پذیری در زندگی است. در واقع این مۆلفه است که به زندگی انسان رنگ و بوی الهی و دینی می‎دهد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب