• موبایل تان بزرگترین مقصر بی خوابی تان است
    بی خوابی و کم خوابی یکی از مشکلاتی است که بسیاری از مردمان امروزه با آن درگیر هستند. زندگی های امروزی مقصر اصلی این بی خوابی هاست.
  • کودکتان بدخواب است؟
    کودکان قبل از خواب، بازی های هیجانی به خصوص بازی های کامپیوتری انجام ندهند. یک متخصص کودک، مقاومت کودک در رفتن به رختخواب را اختلال خواب دانست و گفت: عدم توانایی به خواب رفتن، انواع بیداری های مکرر شبانه، صحبت کردن در خواب، خوابگردی، کابوس و وحشت شبانه از نمونه های اختلال خواب هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب