• بیرون ماندن سر مرده از قبر!
    ماجرای مامور گشت زنی و دیدن سه سر بیرون مانده از قبر، جاسازی مرده در کیف زنانه و زنده شدن ناگهانی یک مرده از جمله خاطرات کارکنان آرامستان بهشت زهراست که اگرچه باورکردنی نیست اما واقعیت دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب