• با بیماران صعب‌العلاج چطور رفتار کنیم؟
    جسم ديگر با او راه نمي آيد، قرص ها، سرنگ ها، آمپول ها، بوي بيمارستان، رنگ سفيد مهتابي ها، گذر تند پرستارها از كنارش، نگاه آدم هاي اطراف، بيهوشي هاي پر از دل آشوبي، به هوش آمدن هاي آميخته با گيجي و خستگي، درد، تب و تحليل رفتن همه او را مي ترسانند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب