• خروج مایع منی با ادرار
    خروج ترشحی شبیه به مایع منی هنگام ادرار کردن یک مشکل نسبتاً رایج است که در بسیاری از موارد سبب نگرانی فرد مبتلا می گردد. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب