•  اختلال نعوظ در آقایان 3 علت دارد
    یکی از انواع اختلالات جنسی در مردان، اختلال نعوظ است. 2 دهه قبل، بیش از 80 درصد موارد اختلال نعوظ در مردان را به عوامل روحی روانی نسبت می دادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب