• هفت بازیگری که سرطان را شکست دادند
    اخبار مرگ های زود هنگام هنرمندان بر اثر سرطان روز به روز افزایش می یابد. اما هستند بازیگرانی که با این بیماری ترسناک و سونامی اش در حال جنگ اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب