• چهره های مشهوری که گرفتار سرطان شدند
    قبل از مرگ تلخ مرتضی پاشایی ستارگان و چهره های مشهور بین المللی زیادی به مبارزه با سرطان پرداخته اند و به ندرت توانسته اند در این جنگ نابرابر پیروز شوند. این گزارش به بررسی مشهورترین چهره هایی که به جنگ با این بیماری بی رحم رفته اند، می پردازد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب