• همه چیز درباره دو بیماری جنسی شایع در ایران
    انتقال بیماری های مقاربتی الزاما فقط ازطریق رابطه جنسی واژینال نیست بلکه رابطه جنسی مقعدی و دهانی نیز می تواند باعث انتقال این بیماری ها به ناحیه حلق یا مقعد شود؛ حتی اگر شریک جنسی بدون علامت باشد.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب