• چه‌کار کنیم که ام‌اس نگیریم؟
    اس يك بيماري خودايمن است كه بر مغز و نخاع فرد تاثير مي گذارد. در پي اين بيماري، بدن توانايي كنترل ماهيچه ها، بينايي، تعادل و ساير حواس را از دست خواهد داد. افسردگي، تشويش و اضطراب نيز از اثرات اين بيماري روي فرد است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب