• بهترین برخورد با صرع را یاد بگیرید
    می گویند صرع ترس ندارد، بیماری ای که به دلیل تخلیه الکتریکی غیرطبیعی در سلول‏های قشر مغز به وجود می‏ آید و می‏تواند باعث اختلال‏های ناگهانی، گذرا و متناوب در سلول‏های مغز شود و علایم متنوعی مانند اختلال هوشیاری، علایم حرکتی، علایم حسی و حتی علایم روانی گذرا ایجاد کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب