• همسرتان ایدز دارد؟
    واقعیت این است که وقتی یکی از همسران ناخواسته و حتی بدون اینكه مطلع باشد، به بیماری عفونی ای نظیر ایدز مبتلا می شود، اطرافیان به خصوص همسر و فرزندانش ممكن است از ترس ابتلا از او جدا شوند و بر درد و غم بیماری، رنج تنهایی را هم بیفزایند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب