• آنچه در 20 روز آخر بر مرتضی گذشت
    پیمان در این 20 روز در اکثر لحظات کنار مرتضی بود، با شرایط روحی نامناسب و بغضی در گلو پاسخگوی ما شد و شرح حال 20 روز پایانی مرتضی را با ما قسمت کرد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب