• برنامه های جدید دولت برای بیمه بیکاری
    ربیعی امروز یکشنبه در بازدید از کارخانه سیمان ساوه که توانسته با وجود شرایط سخت 800 نفر از نیروی کار خود را حفظ کند، گفت: مازاد 20 میلیون تن تولید سیمان در کشور ناشی از وجود رکود در ساخت و ساز کشور است.
  • توضیحات تامین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری و اختیاری
    براساس قانون بیمه بیکاری، تمام افرادی که بدون میل و اراده قبلی کار خود را از دست دااده اند، می توانند به واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و درخواست بیمه بیکاری دهند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب