• بیمه های تکمیلی به دنبال سود و بیمه مرکزی تماشاگر!
    وزیر بهداشت گفت: بیمه های تکمیلی هنوز با بیمارستان های خصوصی قرارداد منعقد نکرده اند و هنوز با نرخ سال ۹۲ قرارداد می بندند و بیمه مرکزی فقط نظاره گر شده، در نتیجه طرح تحول سلامت که رضایت مردم را هدف قرار داده به شدت ضربه می خورد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب