• یه آدم معتدل چه شکلیه؟
    آدم معتدل، «عادت» ندارد. این یعنی یک سرمشق از قبل نوشته شده برای  آدم های معتدل وجود نداره ، اون فکر می کنه و بعد درست رفتار می کنه.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب