• دفاع دُری از نحوه حجاب بازیگران «کلاه پهلوی»
    دری گفت: با نمایش چند چهره با وضعیت خاص لباس ما به انتقال مفاهیم و پیام های موردنظر به مخاطب کمک می کنیم. این دلیلی برای اشاعه بی حجابی یا بدحجابی در جامعه نیست. کسانی که اینگونه فکر می کنند بسیار سطحی نگر هستند. آنچه در جامعه امروز می بینیم رعایت حجاب است و اصول رعایت می شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب