• بهرام رادان از اوج و فرودهایش می گوید
    بهرام رادان؛ بازیگری که در همه این سال ها سعی کرده بود بهترین انتخاب ها را داشته باشد. اما در نهایت، نتیجه آن طور که باید نشده بود و همین بستری شده بود برای تاختن.
  • بیوگرافی بهرام رادان
    بهرام رادان، متولد ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ (۲۸ آوریل ۱۹۷۹)، بازیگر و خواننده ایرانی است..........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب