• برای رفع بی خوابی، چه نوع دمنوشی مفید است؟
    خواب یکی از نعمت های بی نظیر خداوند برای دوباره انرژی گرفتن می باشد و از جهت فیزیولوژیک هم در زمان خواب ذخایر اتمام یافته انرژی در بدن دوباره بازسازی می شوند. بی خوابی نوعی اختلال است که با کمبود خواب آرام بخش مشخص می شود. این اختلال در 20-30 درصد افراد مشاهده می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب