• ابطال مصوبه دولت دهم درباره استخدام‌ها
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، ابطال کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب