• اثرات نور صبحگاهی بر بدن انسان
    نور صبح موجب هماهنگ سازی بهتر بدن و موجب سوخت و ساز بدن می شود؛ از سوی دیگر دریافت نکردن نور به اندازه کافی در زمان مناسب، اثرات منفی بیولوژیکی دارد و موجب اضافه وزن می شود........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب