• فایده سیر بر سلامت بدن
     بی فایده یا فایده دار بودن قورت دادن سیر درسته ، سیر می تواند به صورت پودر سیر، سیر تازه یا خشک در غذاهای مختلف استفاده شود.من در تمام غذاهایم سیر می ریزم اما شنیده ام که مصرف سیر باعث افت فشار می شود.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب