• تاثیرات شگفت انگیز شاد بودن در زندگی
    نمی توانید در عین حال شاد و افسرده باشید. این غیرممکن است. وقتی تصمیم می گیرید درون خودتان مثبت باشید، منفی ها دیگر باید بیرون بروند. درست مثل وارد شدن به یک اتاق تاریک می ماند؛ شما سر تاریکی داد نمی زنید و نمی گویید ........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب