• زندگی جنسی افسرده ها چگونه است؟
    یکی دیگر از هورمون های مغزی «سروتونین» نام دارد که آن هم در فعالیت جنسی و انزال موثر است. افرادی که از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند با اختلالاتی در ترشح سروتونین و اختلال در میل یا فعالیت جنسی روبه رو هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب