• تفکرات تاخیرانداز در ازدواج!
    خطاهای شناختی به برخی باورهای غیرمنطقی گفته می شود که به صورت خودکار به ذهن افراد خطور می کنند و به مرور تبدیل به یک حکم کلی و قانون می شوند و اثرات منفی زیادی در روابط افراد دارند، به خصوص در تصمیم گیری برای ازدواج شان.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب