• به تاخیر انداختن انزال مردانه
     من تقریبا 30ثانیه بعد از دخول به اوج لذت می رسم . می خواهم که از این وضعیت بیشتر لذت ببرم و به همسرم نیز برای رسیدن به اوج لذت کمک کنم.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب