• تهران چگونه پایتخت شد؟
    طهران سالها پیش شهری بود به وسعت تقریبی 21 كیلومتر مربع كه تعداد جمعیتش را بین 250 تا 300 هزار نفر تخمین می زدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب