• حادثه شوم در شب عروسی
    تازه داماد زمانی که به دنبال عروس خانم به آرایشگاه می رفت ، تصور نمی کرد به خاطر یک اشتباه شب عروسی را در بازداشتگاه صبح کند.
  • جنایت اسیدی پشت در خانه تازه عروس
    تازه داماد وقتی جلوی در خانه عروس خانم رسید هدف اسیدپاشی مرموزی قرار گرفت.دو مرد نقابدار سایه به سایه به تعقیب مرد جوان پرداختند تا توطئه هولناک خود را اجراکنند...
  • توطئه وحشیانه دو مرد نقابدار بر علیه تازه داماد
    نیمه شب دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری با فریادهای سوختم سوختم، سکوت شبانگاهی در یک مجتمع مسکونی در شهرک کیانشهر شکسته شد و اهالی به محوطه ریختند و با دیدن جوان کت و شلوار پوش که تاب و قرار نداشت و دست هایش را روی صورتش گرفته بود، شوکه شدند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب