• تاسیس بنیاد خیریه «مرتضی پاشایی»
    عموی زنده یاد «مرتضی پاشایی» خواننده فقید پاپ ایران با اشاره به تاسیس بنیاد خیریه ای به نام این هنرمند جوان در آینده نزدیک، گفت: مردم آگاه باشند که هرگونه برگزاری مراسم و جمع آوری کمک به نام مرتضی منوط به تایید خانواده اوست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب