• «فریب خودی/ تاکتیک هانیبال در جنگ غزه»
    این روزنامه اماراتی نوشت: با وجود حمایت مطلق آمریکا از (رژیم) اسرائیل، نتانیاهو با تاکتیک هانیبال، آمریکا و طرف های منطقه ای و بین المللی اش را فریب می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب