• دربستی در پایتخت ممنوع؟!
    معاون نظارت بر امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکسی های خطی در زمان شیفت کاری حق دربست سوار کردن را ندارند.
  • آغاز نوسازی تاکسیهای فرسوده پایتخت
    وی ادامه داد: تاکنون تاکسی های فرسوده سال 82 به قبل مراحل نوسازی را سپری کرده اند اما بزودی ثبت نام تاکسی های فرسوده سال 83 و 84 نیز صورت خواهد گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب