• تاکید ایران بر محاکمه رژیم صهیونیستی
    مردم جهان هر روز شاهد انتشار گزارش هایی درباره وضعیت بغرنج در باریکه غزه و محدودیت های پزشکی و رسیدگی به مجروحان و نبود امکان مداوای زنان، کودکان و سالخوردگان، همچنین شیوع بیماری و تداوم خسارات گسترده ناشی از تجاوز صهیونیست ها هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب