• ادامه اعتراضات به تبعیض نژادی در آمریکا
    در پی تجمع اعتراضی به حکم دادگاهی در آمریکا برای تبرئه پلیس سفید پوست عامل قتل نوجوان سیاهپوست، حدود ۲ هزار نیروی گارد ملی آمریکا در شهر فرگوسن و حومه آن مستقر شده و تاکنون ۶۱ نفر در این منطقه و بیش از ۴۰۰ نفر در سراسر آمریکا بازداشت شده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب