• پشت سرت را نگاه نکن زندگی پیش روست
    بعضی وقت ها با قضاوت های خود زندگی را از فرزندانمان می گیریم. شاید آنها با وجود تبعیض ها و زخم زبان ها ادامه دهند اما زندگی برایشان خیلی سخت تر می شود. قصه رقیه را در سه پلان بخوانید.
  • ادامه اعتراضات به تبعیض نژادی در آمریکا
    در پی تجمع اعتراضی به حکم دادگاهی در آمریکا برای تبرئه پلیس سفید پوست عامل قتل نوجوان سیاهپوست، حدود ۲ هزار نیروی گارد ملی آمریکا در شهر فرگوسن و حومه آن مستقر شده و تاکنون ۶۱ نفر در این منطقه و بیش از ۴۰۰ نفر در سراسر آمریکا بازداشت شده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب