• تبلیغ ازدواج دختران 12 تا 17 ساله در واتس آپ!
    شماری از سودجویان، زنان و دختران آوارۀ سوری را از طریق تبلیغ در واتس آپ، به عقد مردان ثروتمند کشورهای عرب حاشیه خلیج فارسبه ویژه عربستان در می آورند.گفتنی است که مرغوب ترین گروه سنی از دخترانِ سوری، دخترانِ 12 تا 17 ساله هستند، زیرا اختیار آنان در دست اولیای آن هاست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب